donderdag 10 mei 2012

It's simple but it's not easy


Sommige oplossingen of zaken die gedaan moeten worden lijken zeer simpel. Maar de uitvoering blijkt allerminst eenvoudig. KISS, Keep It Simple Stupid, heb ik al eens toegelicht in mijn blog. Niet KISS als het adagium waar elke manager naar zou moeten streven, maar KISS als de filosofie, een gevleugelde uitspraak waar elke manager naar zou moeten streven.

KISS oplossingen gaan ook regelmatig gepaard met veel denkwerk en met veel energie in het omzetten van complexe oplossingen in voor iedereen te begrijpen simplisme. Het lijkt daardoor misschien simpel maar dat is het niet. Je hebt cognitief (denk) vermogen nodig om complexe problemen en vraagstukken op te lossen. In dat soort gevallen schiet intu├»tie meestal te kort. Maar het is m.i. fout om complexe oplossingen ook in complexe taal uit te drukken. Hoe beter je erin slaagt om een complexe oplossing in simpele taal duidelijk te maken, hoe groter de kans dat de uitvoering ook eenvoudig lijkt en wordt. Complexe zaken schrikken af, simpele niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten